Цели и задачи

             У 2023/2024 навучальным годзе неабходна працаваць над праблемай “Павышэнне якасці адукацыйнага працэсу праз укараненне педагогамі новых форм і метадаў з вучнямі, выкарыстанне інфармацыйных тэхналогій, фарміраванне ў вучняў грамадзянскасці, патрыятызма, адказнасці, нацыянальна-культурнай індэнтычнасці і традыцыйных маральна-этычных каштоўнасцей”

         Для рэалізацыі праблемы пастаўлены наступныя задачы:

  • Прадоўжыць работу па пашырэнню сферы выкарыстання інфармацыйных тэхналогій ва ўрочнай і па-за ўрочнай дзейнасц для фарміравання функцыянальнай граматнасці вучняў.
  • Фарміраванне агульнанавучальных уменняў, навыкаў і кампетэнцый вучняй, запатрабаваных сучасным рынкам працы.
  • Развіваць канструктыўныя ўзаемаадносіны сям’і і школы  з мэтай выхавання сумленнасці, прынцыповасці, павагі да сваёй Айчыны, мовы, народа, беларускай культуры, тадыцый і звычаяў.
  • Прадоўжыць мэтанакіраваную работу па прафілактыцы правапарушэнняў сярод непаўналетніх і сацыяльнай абароне дзяцей, якія знаходзяцца ў цяжкай жыццёвай сітуацыі.