Цели и задачи

          У 2018/2019 навучальным годзе неабходна працаваць над праблемай “Прымяненне адукацыйных тэхналогій арыентаваных на зберажэнне здароўя вучняў ”.

         Для рэалізацыі праблемы пастаўлены наступныя задачы:

1)      павышэнне якасці адукацыі ва ўмовах здароўязберагаючай прасторы;

2)      фарміраванне і падтрымка станоўчага маральна-псіхалагічнага клімату ў калектыве

3)      выхаванне ў вучняў таварыскасці і калектывізму.