Важные документы

 

 

 

 

 

 

 

 

ВУЧЭБНЫЯ ПЛАНЫ

дзяржаўнай установы адукацыі

“Азарыцкая базавая школа” Пінскага раёна

на 2018/2019 навучальны год

(беларуская мова навучання)

 ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА

да вучэбнага плана

дзяржаўнай установы адукацыі

“Азарыцкая базавая школа” Пінскага раёна

 

  1. Вучэбны план дзяржаўнай установы адукацыі   “Азарыцкая базавая школа” Пінскага раёна (далей – установа адукацыі) распрацаваны ў адпаведнасці з часткай першай пункта 4 артыкула 167 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі на аснове тыповага вучэбнага плану   сярэдняй школы на 2018/2019 навучальны год, зацверджанага пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 11 мая 2018 г. № 43 «Аб тыпавым вучэбным плане агульнай сярэдняй адукацыі на 2018/2019 навучальны год» (далей – пастанова 43) .

2. Арганізацыя адукацыйнага працэсу ва ўстанове адукацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці:

з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі;

Палажэннем аб установе агульнай сярэдняй адукацыі, зацверджаным пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 20 снежня 2011 г. № 283 (са змяненнямі і дапаўненнямі) (далей – Палажэнне);

         Санітарнымі нормамі і правіламі «Патрабаванні для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі», зацверджанымі пастановай Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь ад 27 снежня 2012 г. № 206 (са змяненнямі і дапаўненнямі) (далей – СанПіН);

         пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 4 верасня 2013 г. № 06-19/95 «Аб некаторых асаблівасцях арганізацыі адукацыйнага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі»;

інструктыўна-метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Аб дзейнасці ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, структурных падраздзяленняў абласных (Мінскага гарадскога) выканаўчых камітэтаў, гарадскіх, раённых выканаўчых камітэтаў, мясцовых адміністрацый раёнаў у гарадах, якія ажыццяўляюць дзяржаўна-ўладныя паўнамоцтвы ў сферы адукацыі, у 2018/2019 навучальным годзе», зацверджаным намеснікам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 24 ліпеня 2018 г .;

інструктыўна-метадычным пісьмом Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь «Аб арганізацыі ў 2018/2019 навучальным годзе адукацыйнага працэсу пры вывучэнні вучэбных прадметаў і правядзенні факультатыўных заняткаў пры рэалізацыі адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі», зацверджаным намеснікам Міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь 13 ліпеня 2018 г.

3. Вучэбны план ўстановы адукацыі распрацаваны з улікам максімальнай дапушчальнай тыднёвай вучэбнай нагрузкі вучняў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі ў адпаведнасці з дадаткам 7 да СанПіН.

4. Вучэбны план ўстановы адукацыі ўключае ў сябе пералік вучэбных прадметаў, якія вывучаюцца на базавым (базавым і павышаным) узроўні, колькасць гадзін на тыдзень на вывучэнне кожнага з вучэбных прадметаў, колькасць вучэбных гадзін на правядзенне факультатыўных, стымулюючых і падтрымліваючых заняткаў, абавязковую і максімальную дапушчальную тыднёвую вучэбную нагрузку вучняў, агульную колькасць гадзін, якія фінансуюцца за кошт сродкаў бюджэту.

Вучэбныя гадзіны, выдзеленыя на правядзенне факультатыўных заняткаў, размяркоўваюцца на правядзенне стымулюючых і падтрымліваючых заняткаў, а таксама могуць выкарыстоўвацца для дзялення класа на групы пры вывучэнні асобных вучэбных прадметаў.

         5. Дадаткова выдзяляюцца і фінансуюцца гадзіны:

         5.1. у адпаведнасці з пунктам 54 Палажэння на дзяленне класа на групы пры вывучэнні:

5.1. вучэбнага прадмета “Працоўнае навучанне”:

VI клас – 1   група , 2 гадзіны;

VII клас – 1 група , 2 гадзіны;

VIII клас – 1   група , 1 гадзіна;

IX клас – 1   група , 1 гадзіна;

усяго з V па IX клас – 6   гадзін.

         5.2 у адпаведнасці з пунктам 77 Палажэння:

5.2.1. на правядзенне грамадска карыснай працы – з разліку 1 гадзіна на кожны з ІІІ – VIII класаў і 2 гадзіны ў IX класе:

IV клас – 1 гадзіна;

V клас – 1 гадзіна;

VI клас – 1 гадзіна;

VII клас –1 гадзіна;

VIІІ клас – 1 гадзіна;

IX клас – 2 гадзіны;

        Усяго з ІІІ па IX клас – 7 гадзін.

         5.2.2. на правядзенне заняткаў па фізічнай культуры і здароўю з вучнямі, якія маюць спецыяльную медыцынскую групу :

ІІ – IX клас – 2 гадзіны;

        Усяго – 2 гадзіны.

         6. За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў, у кожным з І, ІІ, IV– ІХ класаў праводзіцца “Гадзіна здароўя і спорту” у аб’ёме 1 гадзіна ў тыдзень. Заняткі “Гадзіна здароўя і спорту” з’яўляюцца абавязковымі і ўносяцца ў расклад вучэбных заняткаў.

         Усяго з І, ІІ, IV – ІХ клас7 гадзін.

        7. За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў, у кожным VІII па ІХ   класаў праводзяцца заняткі па асновах бяспекі жыццядзейнасці.

        Усяго з VІII па ІХ   клас – 2 гадзіны.

         8. У адпаведнасці з пунктам 57 Палажэння, за кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў ажыццяўляецца дзяленне класаў на групы пры вывучэнні асобных вучэбных прадметаў:

         8.1. вучэбнага прадмета “Інфарматыка” – з разліку 1 гадзіна ў тыдзень на групу:

         VІІ клас – 1 група, 1 гадзіна;

         Усяго з VІ па ІХ класы – 1 гадзіна.

         9. За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў, у кожным з І, ІІІ па ІХ   класаў праводзяцца стымулюючыя заняткі:

         І клас – 1 гадзіна;

         IV клас –2 гадзіны;

         Vклас – 1 гадзіна;

         VII клас –2 гадзіны;

         IX клас – 1 гадзіна;

         Усяго з ІІ па IX класы – 7 гадзін.

         10. За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў, у кожным з І, ІІ, IV – ІХ    класаў праводзяцца падтрымліваючыя заняткі:

         І клас – 1 гадзіна;

         IV клас – 1 гадзіна;

V клас – 1 гадзіны;

VI клас –3 гадзіны;

VII клас –1 гадзіны;

VIIІ клас –2 гадзіна;

IX клас – 4 гадзіны;

         Усяго з І, ІІ, IV – ІХ    класы – 13 гадзін.

        11. За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў, у кожным з І, ІІ, IV – ІХ    класаў праводзяцца факультатыўныя заняткі па вучэбным прадметам:

         І клас – 4 гадзіны;

         IV клас – 1 гадзіна;

V клас – 1 гадзіна;

VI клас –1 гадзіна;

        Усяго з І – ІХ класы – 7 гадзін.

        12. За кошт гадзін, выдзеленых на правядзенне факультатыўных заняткаў, у Vі ІХ класах праводзіцца факультатыўны занятак “Гуляем у футбол”:

         V клас – 2 гадзіны;

        ІХ клас –2 гадзіны;

         Усяго ў V і ІХ класах – 4 гадзіны.

         Такім чынам, агульная колькасць гадзін, якая фінансуецца з бюджэту, па Азарыцкай базавай школе на 2018/2019 вучэбны год, складае:

 

 

 

 

Колькасць гадзін (у тыдзень)

І , ІІ,     IVкласы

V – IХ класы

Усяго

1. 1. на правядзенне вучэбных прадметаў

(улічыць напаўнальнасць пачатковых класаў)

56

144

200

1.2.факультатыўных заняткаў, у тым ліку

18

29

47

1.2.1. факультатываў

1.2.2. стымулюючых заняткаў

1.2.3. падтрымліваючых заняткаў

1.2.4. АБЖ

1.2.5. дзяленне класа на групы для вывучэння асобных прадметаў (пры недастатковай напаўняльнасці класаў)

1.2.5.1. інфарматыкі

1.2.6. заняткаў гульнявымі відамі спорту

1.2.7. гадзіна здароўя і спорту

5

2

7

3

4

7

2

11

13

 

2

2

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

4

4

2

5

7

Не выкарыстоўваюцца

6

 

6

Усяго

18

29

47

2. Агульная колькасць гадзін павялічваецца (у тыдзень):

2.1. дзяленне класа на групы

-

-

-

2.2.   працоўнае навучанне

-

6

6

2.4. спец. мед. група

-

2

2

2.5. грамадска карысная праца

1

6

7

Усяго

1

14

15

3. Агульная колькасць гадзін павялічваецца (на вучэбны год):

3.1. на індывідуальнае навучанне ваджэнню трактараў (на год)

-

-

-

3.2. вучэбна-палявыя зборы і медыцынская практыка (на год)

-

-

-

Усяго

-

-

-

Усяго па 1-3 пунктах

75

187

262

4. Акрамя вучэбнага плану выдзяляюцца гадзіны на:

4.1.правядзенне арганізацыйна-выхаваўчай работы

15

25

40

4.2. ажыццяўленне дадатковага кантролю вучэбнай дзейнасці вучняў

4,3

10,7

15

4.3. арганізацыю гуртковай работы

 

 

 

УСЯГО ГАДЗІН ПА ШКОЛЕ

94,3

222,7

311

         12. Па завяршэнні навучальнага года з вучнямі V – VIII класаў праводзіцца 5 дзённая працоўная практыка (па 3 вучэбных гадзіны ў дзень) – усяго 15 гадзін на кожны з V– VIII класаў

13. Адукацыйны працэс пры навучанні і выхаванні навучэнцаў ажыццяўляецца па чвэрцях у наступныя тэрміны:

першая чвэрць – з 1 верасня 2018 г. па 27 кастрычніка 2018 г.;

другая – з 8 лістапада 2018 г. па 22 снежня 2018 г.;

трэцяя – з 8 студзеня 2019 г. па 23 сакавіка 2019 г.;

чацвёртая – з 1 красавіка 2019 г. па 31 мая 2019 г.

На працягу навучальнага года устанаўліваюцца канікулы:

асеннія – 10 дзён з 29 кастычніка 2018 г. па 7 лістапада 2018 г. уключна;

зімовыя – 15 дзён з 24 снежня 2018 г. па 7 студзеня 2019 г. уключна;

вясеннія – 7 дзён з 25 сакавіка 2019 г. па 30 сакавіка 2019 г. уключна;

летнія – 92 дні з 1 чэрвеня 2019 г. па 31 жніўня 2019 г.,

         для вучняў, якія законылі навучанне на ІІ ступені агульнай сярэдняй адукацыі, – 80   дзён з 13 чэрвеня 2019 г. па 31 жніўня 2019 г. уключна.

        Для навучэнцаў І – ІІ класаў у ІІІ чвэрці праводзяцца дадатковыя зімовыя канікулы з 11 лютага 2019 г. па 17 лютага 2019 г. працягласцю 7 дзён.

 

 

 

 

 

І, ІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ, ІХ класы

I. Вучэбныяпрадметы

Колькасць вучэбных гадзін на тыдзень

I

II

ІV

V

VI

VII

VІІІ

ІХ

Усяго

1. Беларуская мова

3

3/2

3/2

3

3

2

2

2

21/19

2. Беларуская літаратура (літа-ратурнае чытан-не)

3

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

1/2

 

 

 

2/1

 

 

 

1/2

 

 

 

15/16

 

 

 

3. Руская мова

1

2/3

2/3

3

3

2

2

2

17/19

4. Руская літаратура (літа-ратурнае чытан-не)

 

-

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

2/1

 

1/2

2/1

 

13/12

 

  1. Замежная мова

-

-

3

3

3

3

3

3

18

6. Матэматыка

4

4

4

5

5

5

5

4

36

7. Інфарматыка

-

-

-

-

1

1

1

1

4

8.Чалавек і cвет

1

1

1

1

-

-

-

-

4

9.Сусветная гісторыя

-

 

-

 

 

 

2

 

1

 

1

 

1

 

1

6

10. Гісторыя Беларусі

-

 

-

 

-

 

-

 

1

 

1

 

1

 

1

4

11.Грамадазнаў-ства

-

-

-

-

-

-

-

1

1

12. Геаграфія

-

-

-

-

1

1

2

1

5

13. Біялогія

-

-

-

-

1

2

2

2

7

14. Фізіка.

-

-

-

-

-

2

2

2

6

15. Хімія

-

-

-

-

-

1

2

2

5

16. Выяўленчае мастацтва

2

 

1*

 

1

 

-

-

-

-

-

 

3

 

17. Мастацтва (айчынная і су-светная мастац-кая культура)

-

-

-

1

1

1

1

-

4

18. Музыка

1

1*

1

-

 

-

-

-

2

19. Працоўнае навучанне

1

 

1*

 

1

 

1

 

2

 

2

 

1

 

1

9

20.Чарчэнне

-

-

-

-

-

-

-

1

1

21. Фізічная культура і здароўе

2

 

2*

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

14

 

 

22. Асновы бяспекі жыцця-дзейнасці

-

1

1

1

1

1

-

-

5                                                

УСЯГО

18

20

23

26

29

30

30

29

200

II.Факультатыў-ныя,стымулю-ючыя, падтрым- ліваючыя заняткi

6

6

4

6

5

5

6

9

47

Максімальная дапушчальная нагрузка на аднаго вучня

22

22

24

27

30

30

31

33

 

Агульная коль-касць вучэбных гадзін, якая фінансуецца з бюджэту

24

21

27

32

34

35

36

38

247

 

*гадзіны не тарыфіцыруюцца і не ўключаюцца ў агульную колькасць гадзін, якія фінансуюцца з бюджэту (для класаў з напаўняльнасцю вучняў да 6 вучняў)